Kutukan Dua Kali Lipat

Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah:

"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah."

Dan tahukah kamu , boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.

Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka,

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong.

Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Dan mereka berkata:

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar."

Al Ahzab : 63 - 68

0 komentar:

Post a Comment